Integritet

Information enligt § 5 TMG:

Blue Eye GmbH
Kirchstr. 6
48480 Schapen
Representerad av:
Michael Roling
Kirchstr. 6
48480 Schapen

Kontakt:
Telefon: 01708080605
E-post: michael.roling@blueeye-engineering.com

Mervärdesskatteidentifikationsnummer enligt §27 en momslag:
DE 311378383

Jobbtitel: Dipl.-Ing. (FH)

Ansvarsfriskrivning (ansvarsfriskrivning)

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt de allmänna lagarna enligt § 7 Abs.1 TMG. Enligt §§ 8 till 10 är TMG emellertid som tjänsteleverantör inte skyldig att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar är inte opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från det att kunskapen om en konkret överträdelse har kännedom. Vi tar omedelbart bort innehållet om vi blir medvetna om sådana lagliga överträdelser.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande på. Därför kan vi inte ta något ansvar för innehållet från tredje part. Den respektive leverantören eller operatören på sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid länkningstidpunkten. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimligt utan konkreta upplysningar om en överträdelse. Om vi ​​blir medvetna om eventuella lagöverträdelser, tar vi omedelbart bort sådana länkar.

upphovsrätt

Innehållet och arbetena som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tyska upphovsrättslagar. Kopiering, bearbetning, distribution och någon form av exploatering utöver gränserna för upphovsrätt kräver det skriftliga samtycket från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning. Om innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet är innehållet i tredje part markerat som sådant. Om du ändå är medveten om en upphovsrättsintrång, ber vi om en motsvarande anteckning. Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi omedelbart bort sådant innehåll.