Tjänster

blue eye ingenjörsexperter till branschen, med våra egna medarbetare eller genom vårt globala nätverk.

blue eye gör små (högkvalitativa) tekniska projekt med våra kundfaciliteter som frontkontor och våra egna lokaler som back office.

blue eye erbjuder kostnads effektiva lösningar via våra kontor utanför Europa.

blue eye Projektleder, konstruktion (CAD), simuleing (CAE) inom områden som:

  • Kaross (BIW)
  • Dörrar, Huv, Bagagelucka (HOP)
  • Interiör
  • Beredning
  • Packning
  • Studio Engineering
  • etc.