Användarvillkor

Användningen av vår hemsida är normalt möjlig utan att ge personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor, görs detta alltid på frivillig basis så långt som möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill påpeka att datatransmission på Internet (till exempel vid kommunikation via e-post) kan uppvisa säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna före tillträde från tredje part är inte möjligt.

Användningen av kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för tredjeparts tryckförpliktelser för överföring av icke uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial, avvisas härmed uttryckligen. Sidans operatörer förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via skräppost.

Sekretesspolicy för användning av Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I fallet med aktivering av IP anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. IP-adressen från din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra att cookies sparas genom att du ställer in din webbläsars programvara. Vi vill emellertid påpeka att du i det här fallet kanske inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk Och installera: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Sekretesspolicy för att använda Google Adsense

Den här webbplatsen använder Google AdSense, en Google-annonseringstjänst (”Google”). Google AdSense använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Google AdSense använder också så kallade webbbeacons (osynlig grafik). Genom dessa webbbeacons kan information som besökstrafik på dessa sidor utvärderas.

Informationen om användningen av denna webbplats (inklusive din IP-adress) och leverans av annonseringsformat som genereras av cookies och webbbeacons överförs till en Google-server i USA och lagras där. Denna information kan vidarebefordras till Google av Google. Google kommer dock inte att slå ihop din IP-adress med annan data du har lagrat.

Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsars programvara i enlighet därmed. Vi vill emellertid påpeka att du i det här fallet kanske inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av uppgifterna om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.

Sekretesspolicy för att använda Google +1

Samling och spridning av information:
Med knappen Google +1 kan du publicera information över hela världen. Google + 1-knappen ger dig och andra användare personligt innehåll från Google och våra partners. Google lagrar både den information du gav +1 för ett innehåll, liksom information om den sida du såg när du klickade +1. Din +1 kan ses som en ledtråd, tillsammans med ditt profilnamn och foto, i Googles tjänster, till exempel sökresultat, din Google-profil eller någon annanstans på webbplatser och annonser på Internet.